Display newest
Topics: Beastoo prototype   Seaflea build   Our Seafleas  
  Zobrazit nejnovější
Témata: Prototyp Beastoo   Stavba Seaflea   Naše Seaflea  
Fiberglassing
As everything is in place, the next step is epoxy and fiberglass. As a test we put the fiberglass to the sides first and the layer for bottom was laid after the edges were nicely sanded. This procedure can make sure that any bumps created by bending the fibers over the edge are cleared before we put the layer at the hull bottom.
Laminace
Protože máme všechno pohromadě, další krok je pryskyřice a skelná tkanina. Jako pokus jsme nejdřív olaminovali boky a po začištění boků se teprve pokládala tkanina na dno. Tento postup zajistí, že všechny nerovnosti způsobené ohnutím vláken přes hranu můžeme zabrousit a zakrýt na spodku trupu.
Have questions, notes or in doubts? Just email us at seaflea@seaflea.eu
You can also find some more information at MUSKOKA SEAFLEA.
Více informací naleznete také na StareLode.cz.