Display newest
Topics: Beastoo prototype   Seaflea build   Our Seafleas  
Page: 1 2
  Zobrazit nejnovější
Témata: Prototyp Beastoo   Stavba Seaflea   Naše Seaflea  
Strana: 1 2
Need a Seaflea? This is the beauty of Seaflea, you can not buy it! But most of the Seafleas are easy to build. You can invite kids, grandchildren, neighbor or whoever and just assemble one.

What you need:
- Plans (this we can help with)
- Plywood (boards or building kit)
- Screws, wooden bars or planks, as per design
- Fibreglass cloth
- Epoxy/Polyester resin

... and obviously an outboard engine, some cheap secondhand one. You can also opt for electric fishing motor, but then your Seaflea wouldn't be fast anymore.

If you keep your expenses down, you can buy material (outboard not included) for less than EUR 150.
Potřebujete Seaflea? V tom je krása Seaflea, nedá se koupit! Většina Seaflea se ale snadno vyrobí. Můžete pozvat děti, vnoučata, souseda nebo kohokoliv a prostě si jeden sestavit.

Co potřebujete:
- Plány (s tím umíme pomoct)
- Překližku (desky nebo stavebnicový kit)
- Vruty, laťky nebo prkna, podle typu člunu
- Skelnou tkaninu
- Pryskyřici Epoxy/Polyester

... a samozřejmě přívěsný motor, nějaký levný z druhé ruky. Také můžete zvolit elektromotor pro rybáře, ale váš Seaflea by už nebyl rychlý.

Pokud se budete s cenami držet nízko, můžete koupit materiál (mimo motor) za méně než 150 EURO.
Our Seafleas: Here in Europe a Seaflea is just a rare sight but we hope for a change which it surely deserves. We currently run the Minimax and (something-like-)Minimost hydros but others are under construction.Naše Seaflea: Tady v Evropě je Seaflea jen vzácný úkaz, ale doufáme ve změnu k lepšímu, kterou si jistě zaslouží. My v současnosti provozujeme kluzáky Minimax a (něco-jako-)Minimost, ale další jsou ve výstavbě.
Have questions, notes or in doubts? Just email us at seaflea@seaflea.eu
You can also find some more information at MUSKOKA SEAFLEA.
Více informací naleznete také na StareLode.cz.