Welcome to SEAFLEA EUROPE

What is a Seaflea
Seaflea in the world
What's new ..


Vítejte u SEAFLEA EUROPE

Co je Seaflea
Seaflea ve světě
Co je nového ..
What is a Seaflea: Seaflea is a small motorboat of simple and lightweight design so that anyone can build them on their own. A Seaflea is a lot of fun, kids of all ages will love it and with proper engine it can be really fast! Origin of the boat "class" is in USA with peak popularity in 1960's but you find them until now.

Have a look at the Seaflea world - spend some time watching the videos we selected for you and maybe some more too...
Co je Seaflea: Seaflea je malý motorový člun jednoduché a lehké konstrukce, aby si ho kdokoliv mohl sám postavit. Se Seaflea je spousta zábavy, děti všeho věku je budou milovat a se správným motorem umí být opravdu rychlé! Tato "třída" plavidel pochází z USA, populární hlavně v 60-tých letech, ale najdete je i dnes.

Nahlédněte do světa Seaflea - věnujte nějaký čas sledování videí, která jsme pro vás vybrali a možná několika dalších...

  

Seaflea in the world: Majority of Seaflea fans you can find in Canada and USA, but some of those freaks happen to appear for example in Netherlands, Great Britain, Russia, Australia or Czechia. Seaflea ve světě: Většinou najdete fanoušky Seaflea v Kanadě a USA, ale někteří z nadšenců se objeví například i v Nizozemí, Velké Británii, Rusku, Austrálii nebo v Čechách.

  

  

What's new ..

Topics: Beastoo prototype   Seaflea build   Our Seafleas  

More news  

Co je nového ..

Témata: Prototyp Beastoo   Stavba Seaflea   Naše Seaflea  

Více novinek  

Beastoo prototype

Starting the build
We got the ready-made pieces now and need to glue it together. The easiest way is to use the waterproof PU glue (D4 classified). Putting things toge ..
Prototyp Beastoo

Stavba začíná
Díly už máme vyrobené a teď je potřebujeme slepit. Nejsnažší je použít voděodolné PU lepidlo (označení D4). Skládání dílů dohromady možná někoho zma ..

Beastoo prototype

Not a build yet..
This is not a real build. At first we had to do the test from cardboard model to plywood shape. After the boards were fitted, we dismounted the wh ..
Prototyp Beastoo

Ještě nestavíme
Tohle ještě není stavba. Nejdřív jsme museli vyzkoušet od papírového modelu po tvary překližky. Po sestavení desek jsme to celé zase rozmontovali ..

Seaflea build

Where to get plans
If you want to build a Seaflea at first you need to find the right design to fit your skills and possibilities. There are extremely easy designs, ..
Stavba Seaflea

Kde sehnat plány
Pokud chcete stavět Seaflea je potřeba začít výběrem správného designu, který odpovídá vašim zkušenostem a možnostem. Některé jsou extrémně jednod ..

Have questions, notes or in doubts? Just email us at seaflea@seaflea.eu
You can also find some more information at MUSKOKA SEAFLEA.
Více informací naleznete také na StareLode.cz.