Welcome to SEAFLEA EUROPE

What is a Seaflea
Seaflea in the world
What's new ..


Vítejte u SEAFLEA EUROPE

Co je Seaflea
Seaflea ve světě
Co je nového ..
What is a Seaflea: Seaflea is a small motorboat of simple and lightweight design so that anyone can build them on their own. A Seaflea is a lot of fun, kids of all ages will love it and with proper engine it can be really fast! Origin of the boat "class" is in USA with peak popularity in 1960's but you find them until now.

Have a look at the Seaflea world - spend some time watching the videos we selected for you and maybe some more too...
Co je Seaflea: Seaflea je malý motorový člun jednoduché a lehké konstrukce, aby si ho kdokoliv mohl sám postavit. Se Seaflea je spousta zábavy, děti všeho věku je budou milovat a se správným motorem umí být opravdu rychlé! Tato "třída" plavidel pochází z USA, populární hlavně v 60-tých letech, ale najdete je i dnes.

Nahlédněte do světa Seaflea - věnujte nějaký čas sledování videí, která jsme pro vás vybrali a možná několika dalších...

  

Seaflea in the world: Majority of Seaflea fans you can find in Canada and USA, but some of those freaks happen to appear for example in Netherlands, Great Britain, Russia, Australia or Czechia. Seaflea ve světě: Většinou najdete fanoušky Seaflea v Kanadě a USA, ale někteří z nadšenců se objeví například i v Nizozemí, Velké Británii, Rusku, Austrálii nebo v Čechách.

  

  

What's new ..

Topics: Beastoo prototype   Seaflea build   Our Seafleas  

More news  

Co je nového ..

Témata: Prototyp Beastoo   Stavba Seaflea   Naše Seaflea  

Více novinek  

Beastoo prototype

Fiberglassing
As everything is in place, the next step is epoxy and fiberglass. As a test we put the fiberglass to the sides first and the layer for bottom was la ..
Prototyp Beastoo

Laminace
Protože máme všechno pohromadě, další krok je pryskyřice a skelná tkanina. Jako pokus jsme nejdřív olaminovali boky a po začištění boků se teprve po ..

Beastoo prototype

Joining the parts
Before we join the hull together, we need to mold the side planks to the frame. Everything fits so we can glue it together and finally, base for the ..
Prototyp Beastoo

Sestavení dílů
Ještě než se celý trup spojí, je potřeba kostru obalit bočnicemi. Všechno na sebe pasuje a po slepení konečně máme základ člunu! ..

Beastoo prototype

Starting the build
We got the ready-made pieces now and need to glue it together. The easiest way is to use the waterproof PU glue (D4 classified). Putting things toge ..
Prototyp Beastoo

Stavba začíná
Díly už máme vyrobené a teď je potřebujeme slepit. Nejsnažší je použít voděodolné PU lepidlo (označení D4). Skládání dílů dohromady možná někoho zma ..

Have questions, notes or in doubts? Just email us at seaflea@seaflea.eu
You can also find some more information at MUSKOKA SEAFLEA.
Více informací naleznete také na StareLode.cz.