Display newest
Topics: Beastoo prototype   Seaflea build   Our Seafleas  
Page: 1
  Zobrazit nejnovější
Témata: Prototyp Beastoo   Stavba Seaflea   Naše Seaflea  
Strana: 1
Fiberglassing
As everything is in place, the next step is epoxy and fiberglass. As a test we put the fiberglass to the sides first and the layer for bottom was laid after the edges were nicely sanded. This procedure can make sure that any bumps created by bending the fibers over the edge are cleared before we put the layer at the hull bottom.
Laminace
Protože máme všechno pohromadě, další krok je pryskyřice a skelná tkanina. Jako pokus jsme nejdřív olaminovali boky a po začištění boků se teprve pokládala tkanina na dno. Tento postup zajistí, že všechny nerovnosti způsobené ohnutím vláken přes hranu můžeme zabrousit a zakrýt na spodku trupu.
Joining the parts
Before we join the hull together, we need to mold the side planks to the frame. Everything fits so we can glue it together and finally, base for the boat is done!
Sestavení dílů
Ještě než se celý trup spojí, je potřeba kostru obalit bočnicemi. Všechno na sebe pasuje a po slepení konečně máme základ člunu!


Starting the build
We got the ready-made pieces now and need to glue it together. The easiest way is to use the waterproof PU glue (D4 classified). Putting things together might be cofusing for someone, but finally the boat hull gets growing somehow.
Stavba začíná
Díly už máme vyrobené a teď je potřebujeme slepit. Nejsnažší je použít voděodolné PU lepidlo (označení D4). Skládání dílů dohromady možná někoho zmate, ale nakonec z toho přecejen roste trup člunu.
Not a build yet..
This is not a real build. At first we had to do the test from cardboard model to plywood shape. After the boards were fitted, we dismounted the whole thing and made our plan drafts from the boards.
Ještě nestavíme
Tohle ještě není stavba. Nejdřív jsme museli vyzkoušet od papírového modelu po tvary překližky. Po sestavení desek jsme to celé zase rozmontovali a udělali podle desek nahrubo plány.
Have questions, notes or in doubts? Just email us at seaflea@seaflea.eu
You can also find some more information at MUSKOKA SEAFLEA.
Více informací naleznete také na StareLode.cz.