Display newest
Topics: Beastoo prototype   Seaflea build   Our Seafleas  
Page: 1
  Zobrazit nejnovější
Témata: Prototyp Beastoo   Stavba Seaflea   Naše Seaflea  
Strana: 1
Our Seafleas: Here in Europe a Seaflea is just a rare sight but we hope for a change which it surely deserves. We currently run the Minimax and (something-like-)Minimost hydros but others are under construction.Naše Seaflea: Tady v Evropě je Seaflea jen vzácný úkaz, ale doufáme ve změnu k lepšímu, kterou si jistě zaslouží. My v současnosti provozujeme kluzáky Minimax a (něco-jako-)Minimost, ale další jsou ve výstavbě.
Have questions, notes or in doubts? Just email us at seaflea@seaflea.eu
You can also find some more information at MUSKOKA SEAFLEA.
Více informací naleznete také na StareLode.cz.