Display newest
Topics: Beastoo prototype   Seaflea build   Our Seafleas  
Page: 1
  Zobrazit nejnovější
Témata: Prototyp Beastoo   Stavba Seaflea   Naše Seaflea  
Strana: 1
Where to get plans
If you want to build a Seaflea at first you need to find the right design to fit your skills and possibilities. There are extremely easy designs, such as Minimax but also some fairly complicated, the Skua for example.

Good selection of plans you can find on the Canadian website MUSKOKA SEAFLEA.

Here we're preparing plans for the Beastoo, a classic 8ft runabout, you already can find some photos here, the plans will come after some test builds.
Kde sehnat plány
Pokud chcete stavět Seaflea je potřeba začít výběrem správného designu, který odpovídá vašim zkušenostem a možnostem. Některé jsou extrémně jednoduché, jako třeba Minimax, ale také se najdou poměrně složité, jako například Skua.

Na Kanadských stránkách MUSKOKA SEAFLEA najdete široký výběr typů.

U nás připravujeme plány na Beastoo, už teď tu najdete nějaké fotky, výkresy přijdou po zkušební stavbě.

 

 

Need a Seaflea? This is the beauty of Seaflea, you can not buy it! But most of the Seafleas are easy to build. You can invite kids, grandchildren, neighbor or whoever and just assemble one.

What you need:
- Plans (this we can help with)
- Plywood (boards or building kit)
- Screws, wooden bars or planks, as per design
- Fibreglass cloth
- Epoxy/Polyester resin

... and obviously an outboard engine, some cheap secondhand one. You can also opt for electric fishing motor, but then your Seaflea wouldn't be fast anymore.

If you keep your expenses down, you can buy material (outboard not included) for less than EUR 150.
Potřebujete Seaflea? V tom je krása Seaflea, nedá se koupit! Většina Seaflea se ale snadno vyrobí. Můžete pozvat děti, vnoučata, souseda nebo kohokoliv a prostě si jeden sestavit.

Co potřebujete:
- Plány (s tím umíme pomoct)
- Překližku (desky nebo stavebnicový kit)
- Vruty, laťky nebo prkna, podle typu člunu
- Skelnou tkaninu
- Pryskyřici Epoxy/Polyester

... a samozřejmě přívěsný motor, nějaký levný z druhé ruky. Také můžete zvolit elektromotor pro rybáře, ale váš Seaflea by už nebyl rychlý.

Pokud se budete s cenami držet nízko, můžete koupit materiál (mimo motor) za méně než 150 EURO.
Have questions, notes or in doubts? Just email us at seaflea@seaflea.eu
You can also find some more information at MUSKOKA SEAFLEA.
Více informací naleznete také na StareLode.cz.